Ūdens ugunsdzēsība

Ūdens ugunsdzēsība

Kā arī citām sastāvdaļām, kuras mainās atkarībā no AUS

Automātiskās ugunsdzēšanas sistēmās kā ugunsdzēsēja viela tiek izmantots ūdens vai ūdens ar piemaisījumiem.

AUS (automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas) tiek iedalītas divos veidos

– sprinkleru sistēmas un drenčeru sistēmas. Drenčeru sistēmas izmanto

telpās ar paaugstinātu ugunsbīstamību, jo drenčeri spēj nodrošināt

efektīvāku dzēšanu. Drenčeru sistēma dzēš visu telpu vienlaicīgi

atšķirībā no sprinkleru sistēmas, kurā dzēšanu sāk tikai tas sprinkleris,

kas pakļauts pietiekami lielai temperatūrai. Drenčeru sistēmas tiek

izmantotas arī vertikālu virsmu dzēšanai (uguns aizsardzības aizkari

teātros, tehnoloģiskie aparāti, naftas produktu rezervuāri utt.), kā arī ūdens barjeras veidošanai (kādas konkrētas vietas izolēšanai no liesmām).

AUS sistēma sastāv no

 • sūkņu agregātiem,
 • cauruļu līnijām ar izsmidzinātājiem,
 • palaišanas sistēmām,
 • vadības mezgliem,
 • dažādiem ventiļiem un aizbīdņiem,
 • rezervuāriem vai hidroakumulatoriem,
 • elektroautomātikas.

Gāzes dzēšanas sistēmas

Gāzes ugunsdzēsība

Gāzes stacijas instalācijas piemērs

Gāzes ugunsdzēsība


Gāzes ugunsdzēšanas sistēmas (GUS) tiek izmantotas telpās, kurās

ūdens vai putas var nodarīt bojājumus vērtīgiem dokumentiem vai

iekārtām. Gāzes mēdz būt gan dzīvībai bīstamas, gan nekaitīgas. Kā GUS

plusu ir vērts pieminēt to, ka gāze piepilda visu telpu, likvidē pat mazākos

un nemanāmākos uguns avotus.

Populārākās gāzes, kuras izmanto GUS, ir HFC – 227, kas nav bīstama

dzīvībai, kā arī CO2, kas ir viena no lētākajām.

GUS sastāv no

 • cauruļvadu līnijām ar uzgaļiem
 • ierosinātāju sistēmas,
 • barošanas sistēmas,
 • automātikas.

Putu ugunsdzēsība

Putu ugunsdzēsība


Putu ugunsdzēšanas sistēmas tiek izmantotas, lai dzēstu viegli

uzliesmojošas vielas rezervuāros, kā arī naftas produktus gan telpās, gan

ārpus tām.

Putu ugunsdzēšanas drenčeru iekārtas tiek izmantotas lokālu zonu,

elektroierīču, kā arī transformatoru dzēšanai.

Gan sprinkleru, gan drenčeru putu sistēmām ir līdzīgas tehnoloģiskās

puses, kā arī pielietojums.

Putu sistēmu īpatnība ir putuveidotāja rezervuāra nepieciešamība, kā arī

komponentu atsevišķa glabāšana.

Ir pieejami vairāki dzēšanas ierīču veidi:


 • sūkņi dozētāji,
 • automātiskie dozētāji ar "Venturi" cauruli,
 • inžektoru tipa putu mainītāji,
 • dozēšanas lākas.

Vēl viena no atšķirībām starp putu dzēšanu un citām sistēmām ir iespējamība izmantot putu ģeneratorus vai putu izsmidzinātājus. Gan putu, gan ūdens AUS ir daži kopīgi trūkumi:

 • nepieciešamība pēc ūdensvada,
 • grūtības dzēst telpas ar elektroierīcēm,
 • telpu bojāšana dzēšot.